Disclamer

Alle teksten en afbeeldingen op deze site zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Haarspeldjes-Fabriek kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Haarspeldjes-Fabriek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, foutief handelen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Haarspeldjes-Fabriek. Alle rechten voorbehouden.